Xoves, Maio 18, 2017
o cubil das letras de Cris Pavón

Recuncho da teclista. Agradecería algo máis de espazo pero, pensándoo ben, encheríao de libros e, ao cabo, seguiría a ser un cuarto pequeno. Así que, habendo bibliotecas e libros dixitais, é dabondo. Os libros que aparecen nos...

Traballo de fronte á lingua de mar que, conforme aos libros, foi atravesada por Cristovo Colón antes de ir dar coa súa febre de conquista ás Américas. Entre outras embarcacións sobranceiras fenderon tamén estas augas o Golden Hind de Sir Francis Drake...